STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây dẫn sáng bằng sợi quang Xenon , dùng cho nguồn sáng lạnh, đường kính 3,5 mm, dài 230 cm Mã 71-124-23 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
2 Vỏ ngoài soi khám, có cổng hút dịch, đường kính 4mm Mã 75-106-30 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
3 Vỏ can thiệp có kênh đưa dụng cụ, có cổng hút dịch. đường kính 4 mm. kênh dụng cụ đường kính 5Charr ≥ 1,6mm Mã 75-107-30 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
4 Kéo đầu tù dùng cho nội soi buồng tử cung: đường kính 5Charr ≥ 1,6mm, dài 400 mm Mã 74-213-05 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
5 Kéo đầu nhọn dùng cho nội soi buồng tử cung: đường kính 5Charr ≥ 1,6mm, dài 400 mm Mã 74-213-05 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
6 Kẹp sinh thiết nội soi buồng tử cung : đường kính 5Charr ≥ 1,6mm, dài 400 mm Mã 74-204-05 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
7 Kẹp cá sấu nội soi buồng tử cung: đường kính 5Charr ≥ 1,6mm, dài 400 mm Mã 74-201-05 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
8 Hộp hấp tiệt trùng, có kèm gá silicon và nắp đậy Hộp hấp tiệt trùng, có kèm gá silicon và nắp đậy Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
9 Dung dịch tra khớp dụng cụ Mã 56-920-00 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A
10 Ống soi quang học HD góc soi 30°, đường kính 2,9 mm, dài 302 mm có kênh tưới dịch, có thể hấp tiệt trùng được Mã 72-307-30 Amnotec Amnotec Dùng trong phẫu thuật nội soi buồng tử cung Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục 1 TTBYT Loại A