STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ DC-2000J Yulin Hotborn Medical Equipment Co., Ltd Yulin Hotborn Medical Equipment Co., Ltd Bàn mổ DC-2000J được sử dụng kết hợp với các loại CArm di động (mini cathlab) để cố định bệnh nhân trong thực hiện phẫu thuật vi xâm lấn mạch máu, ERCP, gan, khối u, dị ứng,.. Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT - BYT TTBYT Loại A