STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bịt mắt trẻ em và trẻ sơ sinh các cỡ Các cỡ/Cỡ XS, S, M, L Ontecklong (Nanjing) Medical Supply Corporation Limited Ontecklong (Nanjing) Medical Supply Corporation Limited Sử dụng một lần Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A