STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng che mắt thư giãn, chống khô mắt, viêm bờ mi mắt 64 Eyedetec Medical, Inc Eyedetec Medical, Inc băng che mắt Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Miếng băng che mắt thư giãn, chống khô mắt, viêm bờ mi mắt 42 Eyedetec Medical, Inc Eyedetec Medical, Inc miếng che mắt Quy tắc 3, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B