STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng xốp gelatin cầm máu tự tiêu Theo phụ lục Theo phụ lục Ferrosan Medical Devices A/S Cầm máu trong các thủ thuật phẫu thuật (trừ phẫu thuật mắt) khi các biện pháp cầm máu ở mao mạch, tĩnh mạch và tiểu động mạch bằng cách ép, buộc và các thủ thuật thông thường khác không hiệu quả hoặc không thực hiện được Quy tắc 8.5 - Phân loại trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro TTBYT Loại D