STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thông màng phổi bằng silicon DT3250 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng trong thông màng phổi Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Canyun mở khí quản có cớp các cỡ YM-A025 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng trong mở khí quản Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Sond Foley 2 nhánh các số YM-C001 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng để thông tiểu Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống đặt nội khí quản không bóng các số YM-A018 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng để đặt nội khí quản Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống đặt nội khí quản có bóng các số YM-A004 NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD NINGBO YINGMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD Dùng để đặt nội khí quản Quy tắc 5, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B