STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng Tabletop Type Automatic Sterilizer; Portable Type Sterilizer; STURDY INDUSTRIAL CO., LTD STURDY INDUSTRIAL CO., LTD Dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C