STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính điều chỉnh khúc xạ HOYALUX Synchro Room; HOYALUX Synchro Field ; HOYALUX Synchro Field SUNTECH ; HOYALUX Wellna Room; HOYALUX Wellna Field; HOYALUX Wellna Field SUNTECH HOYALUX RF Sport; NULUX; NULUX EP; NULUX RF Sport; SYNCHRO Desk; SPECTEE HG Desk; HOYA CORPORATION HOYA CORPORATION Tròng kính, điều chỉnh khúc xạ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A