STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khóa đầu ngôi sao 3,5 mm Theo phụ lục Theo phụ lục Synthes GmbH Nẹp và vít cấy ghép được dùng để cố định tạm thời, nắn chỉnh hoặc bất động xương ở nhiều vùng giải phẫu khác nhau. Quy tắc 8: Phân loại trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép TTBYT Loại C