STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm FD-380; FD-390; FD-491; FD-492 Toitu Co., LTD/ Nhật Bản Toitu Co., LTD/ Nhật Bản Đo nhịp tim thai bằng siêu âm 10 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm Đầu dò Doppler Giá giữ đầu dò Gel siêu âm Dây nguồn Toitu Co., LTD/ Nhật Bản Toitu Co., LTD/ Nhật Bản Phụ kiện máy đo nhịp tim thai 10 TTBYT Loại B