STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid H.pylori Genotyping Kit Q01HPY03.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện và định type gene vacA,cagA của H.pylori trong mẫu sinh thiết dạ dày bằng phương pháp Realtime PCR Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B