STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy truyền dịch P600U Atom/Nhật Bản Atom/Nhật Bản Dùng để truyền dịch 11 TTBYT Loại C
2 Phụ kiện máy truyền dịch Vòi xông dài 100cm Ngậm miệng Tách đựng thuốc Mặt nạ xông thuốc Miếng lọc khuẩn Atom/Nhật Bản Atom/Nhật Bản Phụ kiện máy truyền dịch 11 TTBYT Loại C