STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán Micropore™ Surgical Tape; Transpore™ Surgical Tape Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng hỗ trợ trong đo điện não giấc ngủ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tay cầm dạng chữ T cho điện cực thanh Snap-on T-Handle for Bar Electrode Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để giữ điện cực thanh trong đo điện cơ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bộ mũ lưới dùng gel Electro Cap System III; Electro-Cap Large; Electro-Cap Medium; Electro-Cap Small Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để giữ điện cực trong đo điện não đồ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Mũ lưới điện não Electro Cap Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để giữ điện cực trong đo điện não đồ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Cuộn băng quấn dùng cho cảm biến hô hấp ngực bụng, dài 20m XactTrace Cut-to-Fit use Belts -Components Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để quấn cảm biến hô hấp Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Dây quấn buộc cảm biến SPO2 Disposable FlexiWrap Adhesive Sensors Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để buộc cảm biến SPO2 Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Gel dẫn truyền điện cực ECI Electro Gel Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để dẫn truyền lấy tín hiệu điện não Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Gel dẫn truyền Ten 20 Ten20® Conductive Paste Weaver and Company Natus Neurology Incorporated Dùng để dẫn truyền lấy tín hiệu điện não Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Gel tẩy da Nuprep Nuprep® Skin Prep Gel Weaver and Company Natus Neurology Incorporated Dùng để dẫn truyền lấy tín hiệu từ đầu dò trong máy điện cơ, điện não Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Kem điện cực Grass EC2 EC2® GENUINE GRASS ELECTRODE CREAM Natus Manufacturing Limited Natus Neurology Incorporated Dùng để dẫn truyền lấy tín hiệu trong đo điện cơ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Gel dẫn truyền điện cơ Spectra 360 Electrode Gel; Aquasonic®100 Ultrasound Transmission Gel Parker Laboratories Inc Natus Neurology Incorporated Dùng để dẫn truyền lấy tín hiệu từ đầu dò trong máy điện cơ Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A