STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim Theo phụ lục Theo phụ lục MEDTRONIC, INC. Được dùng để vận chuyển máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ trên, dưới trong quá trình phẫu thuật bắc cầu tim phổi QT 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D