STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ cấy ghép nha khoa kèm phụ kiện Theo danh mục BEGO IMPLANT SYSTEMS GMBH & CO.KG, Cộng Hòa Liên Bang Đức BEGO IMPLANT SYSTEMS GMBH & CO.KG, Cộng Hòa Liên Bang Đức Trụ cấy ghép nha khoa được cấy ghép vào xương hàm con người bằng kỹ thuật của bác sĩ Nha khoa, thay thế cho chân răng bị mất. Nắp lành thương và trụ thành thương được sử dụng để bảo vệ trụ cấy ghép nha khoa trong thời gian lành thương. Quy tắc 8 TTBYT Loại C