STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy cắt đốt sử dụng sóng cao tần Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Dùng kết nối với máy cắt đốt sử dụng sóng cao tần, để hút, làm đông chất lỏng trong phẫu thuật tai mũi họng QT 9 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C