STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ ấm CO2 EC160 Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret A.S. Nuve Sanayi Malzemeleri Imalat ve Ticaret A.S. Tủ nuôi cấy vi sinh dùng CO2 để nuôi cấy vi khuẩn, dùng trong bệnh viện, phòng xét nghiệm Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A