STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI SASUKE/SA145-33N Asahi Intecc (Thailand) Co., Ltd., Thailand Asahi Intecc Co.,Ltd., Japan Vi ống thông can thiệp tim mạch Quy tắc 6 TTBYT Loại D