STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ khí treo trần (thuộc hệ thống khí y tế) DMOP-98 ELPIS MEDICAL Co.,Ltd, Hàn Quốc ELPIS MEDICAL Co.,Ltd, Hàn Quốc Tổ hợp các đầu kết nối giữa các nguồn (khí y tế, điện...) với các thiết bị sử dụng, dùng trong bệnh viện. Quy tắc 11, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B