STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông động mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Prodimed, France - Theo dõi huyết áp động mạch. - Lấy máu động mạch xét nghiệm nhiều lần. - Khi cần chụp mạch, khi thay máu bằng đường tĩnh mạch máu vào - động mạch máu ra. - Khi cần hồi sức mà không có đường truyền khác: truyền dịch, thuốc trừ máu, thuốc co mạch, calcium, indomethacin - Quy tắc 7, mục 1 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C