STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông lọc máu/thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Ares Medikal San. Tic. Ltd. Sti., Turkey - Dùng để truyền thuốc, truyền dịch trong lọc máu và thận nhân tạo hoặc các thủ thuật khác. - Quy tắc 7, mục 1 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C