STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Amplivox Limited Dùng để đo thính lực Quy tắc 10 Mục C, Phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B