STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ, bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện RET-700 Rexxam Co., Ltd Rexxam Co., Ltd Dùng để đo khám mắt Quy tắc 12 TTBYT Loại A