STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Albumin FS Theo phụ lục Theo phụ lục DiaSys Diagnostic Systems GmbH Hóa chất dùng cho Máy phân tích sinh hóa Quy tắc số 6 TTBYT Loại B