STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ cấy vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Novapro Co., Ltd- Hàn Quốc Bảo vệ nhân viên phòng thí nghiệm và môi trường xung quanh khỏi các vi sinh vật gây bệnh trong quá trình cấy vi sinh. 5 TTBYT Loại A