STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dạ dày (Sengstaken tube) Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để dẫn lưu dịch dạ dày Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tay cầm đặt Mask thanh quản Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để thông khí nhân tạo Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Mặt nạ thanh quản LMA proseal Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để thông khí nhân tạo Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Catheter tĩnh mạch trung tâm Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Catheter được đặt vào tĩnh mạch trung tâm để tạo đường truyền thuốc, dịch, chất dinh dưỡng hoặc máu vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Ống thông tiểu 2 nhánh phủ silicone hiệu Rusch Gold Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Dùng để dẫn lưu nước tiểu ra khỏi cơ thể Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 đường chuyên ghép tạng kiêm máng (Sheath Introducer) Theo phụ lục Theo phụ lục Teleflex Medical Catheter được đặt vào tĩnh mạch trung tâm để tạo đường truyền thuốc, dịch, chất dinh dưỡng hoặc máu vào cơ thể Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D