STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dùng cho can thiệp tim mạch Theo phụ lục Theo phụ lục Bentley InnoMed GmbH Cấy ghép Stent vào lòng mạch máu giúp dòng máu lưu thông dễ dàng, thông suốt qua vị trí mạch máu bị tắc, hẹp. Quy tắc 8, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại D