STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) Theo phụ lục 1 đính kèm. Alcon Research, Ltd, Mỹ Alcon Laboratories, Inc.,Mỹ Nhóm đầu laser kèm đèn chỉnh hướng được (Vektor) Quy tắc 9 TTBYT Loại C