STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế hồng ngoại KI-8280 Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Dùng để đo nhiệt độ ở trán hoặc bề mặt các vật thể khác. QT 10 TTBYT Loại B