STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nguồn cấp Insulin Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic MiniMed Thiết bị tương thích với bơm tiêm điện và bộ dây truyền của Medtronic để chuyển Insulin từ bơm vào cơ thể. QT 2 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B