STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp khóa, nẹp khóa nén ép Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing Libeier Bio-Engineering Institute Co., Ltd. Được sử dụng để cố định chi trên. QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C