STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bông lọc khí (dụng cụ hỗ trợ lọc khí quản) Sofit Vent MeraSenko Corporation MeraSenko Corporation Dùng để hỗ trợ lọc khí quản Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống mở khí quản (dụng cụ hỗ trợ mở thông đường khí quản) MeraSenko Corporation MeraSenko Corporation Dùng để hỗ trợ mở thông đường khí quản Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B