STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi khoan rỗng nòng (các cỡ) ENDOSCOPIC DRILL/ 013498,013664,013665 Smith & Nephew Inc, Endoscopy Division/USA Smith & Nephew Inc/ USA Mũi khoan rỗng nòng (các cỡ) Quy tắc 6 TTBYT Loại A