STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 H. pylori Ag Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện sự có mặt của kháng nguyên H. pylori trong mẫu phân của người. QT6-IVD TTBYT Loại B
2 H. pylori Ab Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng H. pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT6-IVD TTBYT Loại B
3 FOB Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện sự có mặt của máu ẩn trong phân của người QT6-IVD TTBYT Loại B
4 CEA Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện kháng nguyên CEA trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C
5 AFP Rapid Test Khay thử Công ty TNHH Medicon Công ty TNHH Medicon Định tính phát hiện AFP trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người QT3-IVD TTBYT Loại C