STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm hút tưới đốt nội soi đầu điện Theo phụ lục Theo phụ lục Ethicon Endo-Surgery, LLC Dụng cụ được ứng dụng trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để tạo điều kiện thuận lợi cho phẫu tích, làm đông mô, tưới rửa, và hút dịch thông qua ống ngoài trocar thông thường Qui tắc 9.1 TTBYT Loại C