STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị phân tích tế bào Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Dùng xét nghiệm và nghiên cứu tế bào Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A
2 Thiết bị đọc đĩa Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Dùng phân tích, định lượng DNA, RNA, Protein Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A