STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series HISCL Disposable Tip Sysmex Corporation Kakogawa Factory, Nhật Bản Sysmex Corporation, Nhật Bản Sử dụng để hút Mẫu bệnh nhân hoặc Chất chuẩn vào trong Cuvette khi tiến hành phân tích mẫu. Quy tắc 5, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A