STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tan Theo phụ lục Theo phụ lục Altaylar Medikal Tibbi Malz ins. Teks. Gidaith. Ihr. San ve Tic.Ltd Sti Hỗ trợ cầm máu mao mạch, tĩnh mạch và động mạnh nhỏ khi các biện pháp khâu, nối truyền thống không thực hiện được. Hấp thụ hoàn toàn trong cơ thể. Quy tắc 8, mục 5 TTBYT Loại D