STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ CMAX3 STERIS SAS STERIS Hỗ trợ các quá trình phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Bàn mổ HIMAX STERIS SAS STERIS Hỗ trợ các quá trình phẫu thuật Quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Bộ kéo nén chi trên, chi dưới Orthomax 5000 STERIS SAS STERIS Bộ kéo nắn hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình Quy tắc 04 TTBYT Loại A