STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bột bó xương PLASTER OF PARIS BANDAGE (all sizes) ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD – TRUNG QUỐC ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD – TRUNG QUỐC Dùng để băng cố định trong trường hợp bệnh nhân bị gãy xương Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng thun ELASTIC BANDAGE (all sizes) ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD – TRUNG QUỐC ANJI HONGDE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD – TRUNG QUỐC Dùng để bó, băng cột vết thương Quy tắc 4, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A