STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Alcohol Swab (Bông tẩm cồn) Alcohol Swab SteriLance Medical (Suzhou) Inc. SteriLance Medical (Suzhou) Inc. Làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm, giảm nhiễm khuẩn huyết liên quan đến tiêm truyền. QT 4 TTBYT Loại A