STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi dây dẫn can thiệp siêu nhỏ HYBRID Balt Extrusion SAS Balt Extrusion SAS Dùng cho mọi kỹ thuật can thiệp mạch máu nói, can thiệp tái thông động mạch vùng đùi, khoeo, dưới gối,... Quy tắc 6, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D