STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm Lọ 10 mL Laboratoires Pharmaster Santen Cationorm® là nhũ tương tích điện dương dưỡng ẩm và bôi trơn có tác dụng bảo vệ bề mặt mắt và làm giảm sự khó chịu và kích ứng do khô mắt gây ra bởi việc sử dụng kính áp tròng lâu ngày hay bởi điều kiện môi trường. Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nhũ tương nhỏ mắt tích điện dương Cationorm Ống 0,4 mL Excelvision Santen Cationorm® là nhũ tương tích điện dương dưỡng ẩm và bôi trơn có tác dụng bảo vệ bề mặt mắt và làm giảm sự khó chịu và kích ứng do khô mắt gây ra bởi việc sử dụng kính áp tròng lâu ngày hay bởi điều kiện môi trường. Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B