STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp máy khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Aesculap AG Nắp máy khoan dùng cho máy khoan điện hoặc pin Acculan 3Ti. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A