STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn y tế dính chặt - tháo dễ dàng Nexcare™ Nexcare™ Strong Hold Pain-Free Removal Tape/ SST-1 3M Deutschland GmbH, Health Care Business, Plant Kamen 3M Deutschland GmbH Băng cuộn y tế Nexcare™ Strong Hold Pain-Free Removal Tape là băng đa năng được sử dụng để cố định băng, ống trọng lượng nhẹ và các thiết bị trên da Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A