STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây đai đầu Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Dây đai đầu dùng để giữ kín miệng bệnh nhân trong khi hỗ trợ hô hấp, được sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Gá giữ ống mở khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Gá giữ ống mở khí quản để giữ cố định ống mở khí quản sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Miếng giữ Cannula thở mũi. Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng giữ cannula thở mũi dùng để giữ cố định cannula thở mũi sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Miếng giữ ống nối và catheter Hold-A-Line Neotech Products LLC. Neotech Products LLC. Miếng giữ ống nối và catheter có tác dụng giữ những ống này an toàn, giảm áp lực lên thành ống Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Gá giữ ống khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Gá giữ ống khí quản dùng để giữ ống khí quản cố định, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Miếng dán Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng dán dùng để kết dính khi cần dán hoặc cố định vật trên da bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Miếng giữ catheter Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng giữ catheter giữ cho catheter an toàn và cố định, ngăn catheter bị lệch và giảm áp lực lên thành ống, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Miếng giữ ống và cáp nối Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng giữ ống và cáp nối dùng để cố định ống và cáp nối có trọng lượng nhẹ, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Hộp đựng phụ kiện NeoPockets Neotech Products LLC. Neotech Products LLC. Hộp đựng phụ kiện dùng để lưu trữ các thông tin về bệnh nhân, nhiệt kế,… sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Miếng giữ cảm biến SpO2 Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng giữ cảm biến SpO2 dùng để cố định cảm biến SpO2 trên da bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Miếng dán cho thở mũi Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng dán cho thở mũi dùng để cải thiện hỗ trợ hô hấp, bảo vệ mũi bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Tấm che mắt Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Tấm che mắt dùng để bảo vệ mắt bệnh nhân khỏi ánh sáng gây hại cho mắt khi sử dụng đèn chiếu vàng da, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Miếng dán cảm biến nhiệt độ Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Miếng dán cảm biến nhiệt độ giúp cố định đầu dò nhiệt độ trên da bệnh nhân, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Muỗng đo lường thuốc NeoSpoon Neotech Products LLC. Neotech Products LLC. Muỗng đo lường thuốc dùng để đo lường nhanh chóng và chính xác thuốc cho trẻ sơ sinh, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Miếng dán Silicon SoftSil Neotech Products LLC. Neotech Products LLC. Miếng dán silicon được dùng như một hàng rào bảo vệ da khỏi ma sát, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Gá giữ ống hút dịch Suction Caddy Neotech Products LLC. Neotech Products LLC. Gá giữ ống hút dịch giữ cho các thiết bị hút an toàn trong tầm với và gọn gàng khỏi sàn nhà, sử dụng trong bệnh viện và các phòng chăm sóc sức khoẻ. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Túi giữ máy theo dõi nhịp tim Theo phụ lục Theo phụ lục Neotech Products LLC. Túi giữ máy theo dõi nhịp tim giúp bệnh nhân có khả năng vận động cao hơn khi đang sử dụng máy theo dõi nhịp tim trong môi trường chăm sóc ở bệnh viện. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A