STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm hút ngược dùng một lần Tay cầm hút ngược đầu tù DSP 25G (337.83) Alcon Grieshaber AG, Thụy Sĩ Alcon Laboratories, Inc.,Mỹ Tay cầm hút ngược dùng một lần Quy tắc 6 TTBYT Loại B