STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống dẫn đặt nội khí quản 5576.01 SIPA Vygon Ống dẫn đặt nội khí quản được sử dụng trong các tình huống có kế hoạch hoặc không có kế hoạch (ví dụ như cấp cứu ) khi việc đặt nội khí quản gặp nhiều khó khăn và ở bệnh nhân có biểu hiện bị ngưng thở. bO2ugie Boussignac là một ống dẫn đặt nội khí quản qua đường miệng trong trường hợp khó khăn khi đặt ống, chủ yếu trong trường hợp điểm Mallampati hoặc Cormack lớn hơn 2. Nó có thể được sử dụng để bơm oxy. Trong trường hợp co thắt, lỗ giảm áp giúp ngăn chặn nguy cơ tổn thương (do khí áp) bằng cách cho phép oxy thoát qua ống chính. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B