STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Đặt ống nội khí quản cho các trường hợp sau: - Thông khí bằng mặt nạ (mask) không hiệu quả hoặc không đủ. - Nghi ngờ thoát vị cơ hoành bẩm sinh. - Trẻ hít phải phân su - Thông khí hỗ trợ mở rộng - Xoa bóp tim ngoài Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B