STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút dạ dày hai nòng Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Ống đôi silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh được sử dụng để thông khí cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non giúp làm giảm sức ép và tăng sự thoải mái liên quan đến việc đặt ống nội khí quản. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông đường tiêu hóa Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Sử dụng để cung cấp dinh dưỡng qua mũi hoặc miệng trong thời gian ngắn ( không quá 29 ngày). Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống đôi silicon để thông khí cho trẻ sơ sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Vygon Ống Hút dạ dày hai nòng được chỉ định để ngăn chặn việc tích lũy dịch tiết dạ dày và khí do đó cho phép giảm áp lực vùng dạ dày bằng cách hút liên tục mà không gây các tổn thường lên thành dạ dày. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B